Gréckokatolícka farnosť sv. Pia z Pietrelciny, Vranov n/Topľou - Juh

Vysluhovanie sviatostí

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia (sv. spoveď) sa zvyčajne vysluhuje:

JUH - chrám sv. Pia
- 30 minút pred začiatkom sv. liturgie - mimo sviatkov a nedieľ
- Kedykoľvek po dohode s kňazom

RODINNÁ OBLASŤ - kaplnka Božieho Milosrdenstva
- 30 minút pred začiatkom sv. liturgie
- Kedykoľvek po dohode s kňazom

SVIATOSŤ KRSTU A MYROPOMAZANIA

Sviatosti Krst a Myropomazanie sa vysluhujú po patričnej duchovnej príprave, v súlade s kánonom 681 §1 b1 CCEO: "K dovolenému krstu dieťaťa je potrebné, aby bola opodstatnená nádej, že bude vychované vo viere Katolíckej cirkvi..."

Čas a termín stretnutí sa dohaduje osobne alebo telefonicky so farárom.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Udeleniu Sviatosti Manželstva predchádza dlhodobejšia duchovná príprava.

Stretnutia dohadujú snúbenecké páry v DOSTATOČNOM ČASOVOM PREDSTIHU - aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom osobne s farárom.

V prípade, že pár absolvoval Kurz prípravy na manželstvo organizovaný >Centrom pre rodinu na Sigorde<, alebo >iným kresťanským centrom<, ktoré poskytuje certifikát o absolvovaní predmanželskej prípravy, môže byť termín sobáša dohodnutý aj v kratšom termíne, najneskôr však 4 týždne pred plánovaným termínom sobáša.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

- Vo vyhlásených dňoch v rámci liturgického programu

- Kedykoľvek po dohode s kňazom

Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Bernolákova 1779/94
093 01 Vranov n/Topľou

Farár:
o. Štefan VANSÁČ
0904 738 954

Výpomocný duchovný:
o. Peter FEDOR
0910 842 590

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav JANOČKO
0911 811 176

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov n/Topľou - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode