Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Liturgický program

15. - 21.10.2018

    Sídlisko Juh - Chrám sv. Pia z Pietrelciny
Pondelok 18.00 Sv. liturgia
Utorok 18.00 Sv. liturgia
Streda 18.00 Sv. liturgia + časť akatistu k sv. archanjelovi Michalovi
Štvrtok 17.00
17.30
18.00
Detský zborík
"Milión detí sa modlí ruženec" - iniciatíva ACN
Sv. liturgia s katechézou pre deti
Piatok 18.00 Sv. liturgia
Sobota 7.30 Sv. liturgia
Nedeľa 7.45
10.45
Sv. liturgia, pri oboch zbierka na Misie
Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Streda 8.00 Sv. liturgia
Piatok 16.00 Sv. liturgia
Nedeľa 9.15 Sv. liturgia, zbierka na Misie

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Tvorba web stránok zdarmaWebnode