Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

CHRÁM sv. pátra pia

Náš farský chrám je zasvätený sv. Piovi z Pietrelciny. Jeho výstavba začala v októbri roku 2010, posvätený bol 23. septembra 2012, v deň liturgickej slávnosti sv. Pia. Posviacku chrámu vykonal arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára kongregácie pre východné cirkvi a pražského emeritného biskupa Jána Eugena Kočiša. Ikonostas chrámu posvätil v septembri roku 2014 vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Zvláštnosťou chrámu je, že je to zatiaľ jediný chrám východného obradu (gréckokatolícky) na Slovensku zasvätený tomuto svätcovi. Úcta k nemu sa v tomto chráme rozvíja modlitbou molebenu k sv. Piovi, ktorý sa modlí iba v tomto chráme a koná sa raz mesačne.

Ak máte ochotu podporiť chod nášho chrámu, alebo prispieť na výstavbu farskej budovy, môžete tak urobiť osobne, alebo prevodom na účet farnosti, ktorého číslo je uvedené nižšie s uvedením poznámky - Dar na chrám.

Slovenská Sporiteľňa:
IBAN: SK21 0900 0000 0005 6170 3830

Úprimne ďakujeme za každý dar.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav Janočko
0911 811 176

Výpomocný duchovný:
o. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode