Gréckokatolícka farnosť sv. Pia z Pietrelciny, Vranov n/Topľou - Juh

CHRÁM sv. pia z pietrelciny

Náš farský chrám je zasvätený sv. Piovi z Pietrelciny. Jeho výstavba začala v októbri roku 2010, posvätený bol 23. septembra 2012, v deň liturgickej slávnosti sv. Pia. Posviacku chrámu vykonal arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára kongregácie pre východné cirkvi a pražského emeritného biskupa Jána Eugena Kočiša. Ikonostas chrámu posvätil v septembri roku 2014 vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup. Zvláštnosťou chrámu je, že je to zatiaľ jediný chrám východného obradu (gréckokatolícky) na Slovensku zasvätený tomuto svätcovi. Úcta k nemu sa v tomto chráme rozvíja modlitbou molebenu k sv. Piovi, ktorý sa modlí iba v tomto chráme a koná sa raz mesačne.

Ak máte ochotu podporiť chod nášho chrámu, alebo prispieť na farské projekty, môžete tak urobiť osobne, alebo prevodom na účet farnosti, ktorého číslo je uvedené nižšie s uvedením poznámky - Dar.

Slovenská Sporiteľňa:
IBAN: SK21 0900 0000 0005 6170 3830

Úprimne ďakujeme za každý dar.

Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Bernolákova 1779/94
093 01 Vranov n/Topľou

Farár:
o. Štefan VANSÁČ
0904 738 954

Výpomocný duchovný:
o. Peter FEDOR
0910 842 590

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav JANOČKO
0911 811 176

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov n/Topľou - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode