Gréckokatolícka farnosť sv. Pia z Pietrelciny, Vranov n/Topľou - Juh

Krátko o farnosti

    Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia z Pietrelciny vo Vranove n/Topľou - Juh vznikla na jeseň v novembri roku 2007 odčlenením z farnosti Vranov n/Topľou - Mesto. Hranicu medzi farnosťami tvorí kanál, ktorý tečie cez nemocničný areál poza bytovky sídliska Juh. Liturgické slávenia sa vykonávali od zriadenia farnosti do konca augusta roku 2012 v priestoroch Spojenej Cirkevnej Školy na ul. Bernolákova. V septembri roku 2012 sa uskutočnila posviacka nového farského chrámu, ktorého výstavba začala v októbri roku 2010. Je zasvätený sv. pátrovi Piovi z Pietrelciny. Zvláštnosťou je, že je to zatiaľ jediný chrám východného obradu (gréckokatolícky) na Slovensku zasvätený tomuto svätcovi. Farnosť od zriadenia nemala vlastnú farskú budovu. Jej výstavba začala na jeseň roku 2016 a posviacka sa konala septembri roku 2020.

   K farnosti patrí aj druhé bohoslužobné miesto v časti Rodinná oblasť, kde sa obrady vykonávajú v prenajatých priestoroch materskej školy, ktoré sú prerobené na kaplnku. Kaplnka je zasvätená Božiemu Milosrdenstvu.

    Prvým správcom novozriadenej farnosti bol od jej erigovania v jeseni r. 2007 do leta 2009 o. Pavol Dolinský. Po personálnych zmenách v r. 2009 sa správcom farnosti stal o. Matúš Čekan. V rokoch 2011 - 2020 vo farnosti pôsobil ako výpomocný duchovný o. Michal Kučera.

Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Bernolákova 1779/94
093 01 Vranov n/Topľou

Farár:
o. Štefan VANSÁČ
0904 738 954

Výpomocný duchovný:
o. Peter FEDOR
0910 842 590

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav JANOČKO
0911 811 176

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov n/Topľou - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode