Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Krátko o farnosti

    Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia z Pietrelciny vo Vranove n/Topľou - Juh vznikla na jeseň v novembri roku 2007 odčlenením z farnosti Vranov n/Topľou - Mesto. Hranicu medzi farnosťami tvorí kanál, ktorý tečie cez nemocničný areál poza bytovky sídliska Juh. Farnosť zatiaľ nemá farskú budovu, v súčasnosti prebieha jej výstavba. Liturgické slávenia sa vykonávali od zriadenia farnosti do konca augusta roku 2012 v priestoroch Spojenej Cirkevnej Školy na ul. Bernolákova. V septembri roku 2012 sa uskutočnila posviacka nového farského chrámu, ktorého výstavba začala v októbri roku 2010. Je zasvätený sv. pátrovi Piovi z Pietrelciny. Zvláštnosťou je, že je to zatiaľ jediný chrám východného obradu (gréckokatolícky) na Slovensku zasvätený tomuto svätcovi.

    K farnosti patrí aj druhé bohoslužobné miesto v časti Rodinná oblasť, kde sa obrady vykonávajú v prenajatých priestoroch materskej školy, ktoré sú prerobené na kaplnku. Kaplnka je zasvätená Božiemu Milosrdenstvu.

    Prvým správcom novozriadenej farnosti bol od jej erigovania v jeseni r. 2007 do leta 2009 o. Pavol Dolinský. Po personálnych zmenách v r. 2009 sa správcom farnosti stal o. Matúš Čekan. Od 1.8.2011 začal vo farnosti pôsobiť aj výpomocný duchovný o. Michal Kučera.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav Janočko
0911 811 176

Výpomocný duchovný:
o. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode