Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

OZNAMy

-  V dňoch 26. - 27. mája 2018 sa bude konať archieparchiálna odpustová slávnosť na sviatok Zostúpenia Sv. Ducha v Krásnom Brode. Celý program je na plagáte na nástenke v chráme.

- Záujemcovia o metropolitnú púť gréckokatolíkov do Krakova, ktorá sa bude konať v sobotu 2. júna 2018, nech sa zapíšu na zoznam v chráme do 27. mája.

- Ostatné: viď >Podujatia a stretnutia<

- Rozpis upratovania: Pozri tabuľku.

 

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Tvorba web stránok zdarmaWebnode