Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

OZNAMy

- V tomto týždni sa budeme pripravovať na slávenie chrámového sviatku, ktorý budeme sláviť v nedeľu 23.9. Pozývame nielen na nedeľnú slávnosť, ale predovšetkým k modlitebnej a duchovnej príprave už počas týždňa. Program je na >PLAGÁTE<.

- Rodičia, ktorí chcú dať svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie, nech svoje dieťa prihlásia do konca septembra v sakristii. Po začatí prípravy bude možné dieťa prihlásiť až v ďalšom školskom roku.

- Ostatné: viď >Podujatia a stretnutia<

- Rozpis upratovania: Pozri tabuľku.

 

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Tvorba web stránok zdarmaWebnode