Gréckokatolícka farnosť sv. Pia z Pietrelciny, Vranov n/Topľou - Juh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ďakujeme a žehnáme všetkým, ktorí sa podieľajú svojimi milodarmi na režijných nákladoch farnosti. Kto sa chce a môže naďalej podieľať v tejto neľahkej situácii na úhradách zálohových faktúr za energie, može tak urobiť na účet farnosti
SK21 0900 0000 0005 6170 3830 s poznámkou "DAR". Boh nech požehná váš milodar.

 

>>Rozpis upratovania<<

>>Podujatia a stretnutia<<

Kontakt

Gréckokatolícky farský úrad
Bernolákova 1779/94
093 01 Vranov n/Topľou

Farár:
o. Štefan VANSÁČ
0904 738 954

Výpomocný duchovný:
o. Peter FEDOR
0910 842 590

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav JANOČKO
0911 811 176

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov n/Topľou - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode