Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

OZNAMy

- (3.3.) Prišlo nové číslo časopisu Slovo č.5

- Aj keď situácia zatvorených chrámov naďalej dolieha na cirkev, nestrácajme dôveru a lásku k Bohu, ktorý aj v ťažkých časoch stojí pri svojom ľude a posiela mu svoje životodarné Slovo. Buďme si navzájom oporou a povzbudením a nech Boží pokoj napĺňa naše srdcia v Kristovi Ježišovi. Ten, ktorý stvoril ucho počuje a ten, ktorý stvárnil oko vidí. Pán neodvrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo. (porov. Ž 94). Ako vždy, ďalej sa modlím, žehnám a myslím na celú farnosť. o.Matúš

- Ďakujem a žehnám všetkým, ktorí sa podieľajú svojimi milodarmi na režijných nákladoch farnosti. Kto sa chce a môže naďalej podieľať v tejto neľahkej situácii na úhradách zálohových faktúr za energie, može tak urobiť na účet farnosti 
SK21 0900 0000 0005 6170 3830 s poznámkou "DAR". Boh nech požehná váš milodar.

- V čase poskytovania 2% zo zaplatenej dane sú k dispozícii viaceré možnosti ich poskytnutia. 2% pre farnosť nie je možné poskytnúť. Sú však viaceré zmysluplné možnosti napr. >Logos TV<, >Gréckokatolícka charita<, >Sestry redemptoristky Lomnica<, >GMC Bárka Juskova Voľa<, >Centrum pre rodinu Sigord< a mnohé ďalšie, ktoré podporia chod a činnosť konkrétnych inštitúcií gréckokatolíckej cirkvi.

- K dispozícii sú objednané Akatisty k sv. Jozefovi. Kusy navyše nateraz nie sú!

- 6. marca bude 3. zádušná sobota. Kto má záujem o modlitbu panychídy s hramotami za svojich zosnulých, môže tak naďalej urobiť.

- Na fare je k dispozícii Pôstna krabička pre Afriku. Bližšie o projekte: >TU<.

- Podporiť gréckokatolícku Charitu je možné do konca marca. Na tomto >ODKAZE< sú uvedené formy pomoci. 

- V období Veľkého pôstu budú k dispozícii >zamyslenia<, ktoré pripravila Komisia pre mládež prešovskej archieparchie. Sú určené všetkým, nielen mladým. Takisto sú k dispozícii >Zamyslenia< na stránke KBS. 

- 15. februára začalo sčítanie obyvateľstva. Nezabudnime na svoju identitu gréckokatolíkov, na cirkev, v ktorej sme vyrástli, ktorá sa o nás vo východnom obrade duchovne starala a stará, ktorá nám ponúkala a ponúka duchovné bohatstvo, je nám k dispozícii v radostných i ťažkých časoch. Tak ako v bežnom živote vieme vždy povedať: toto je môj otec, moja matka a to nie len vtedy, keď sa nám to hodí, podobne sa treba prihásiť aj k cirkvi.

- Keďže sa nestretávame na spoločných modlitbách v chráme, spojme sa aspoň v daný deň (v ktoromkoľvek čase) spoločnými pobožnosťami.

Nedeľa - Veľkopôstna večiereň - online prenos podľa výberu
Pondelok
- Moleben /alebo akatist/ k sv. Jozefovi
Utorok - Veľkopôstny moleben
Streda - Služba Vopred posvätených darov - online prenos podľa výberu
Štvrtok - Moleben k Bohorodičke
Piatok - Služba Vopred posvätených darov - online prenos podľa výberu
Sobota - Krátka pobožnosť k sv. Jozefovi (čierna str. 490, bordová str. 503)

>>Rozpis upratovania<<

>>Podujatia a stretnutia<<

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Bernolákova 1779/94
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
(nie je kňazom našej farnosti)
o. Miroslav Janočko
0911 811 176

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov n/Topľou - Juh

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode