Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

OZNAMy

- Počas svätej Štyridsiatnice platí pôstna disciplína, ktorej presné znenie je uvedené na plagáte.

- Do pozornosti dávame Jarný tábor na Juskovej Voli, ktorý sa po prvýkrát bude konať v čase jarných prázdnin. Bližšie info je na plagáte, prihlásiť sa treba čím skôr.

- Slovenská katolícka charita pripravila už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka cez túto kampaň prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách môžete spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutú sladkosť, kávu či inú drobnosť môžete premeniť na Váš pôstny príspevok do krabičky. Tento dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sa  vyzbieralo viac ako 250 tisíc Eur, vďaka ktorým je možné postaviť novú budovu škôlky a  odborné učebne, vďaka ktorým sa dostane vzdelaniu dvojnásobnému počtu detí. Pôstne krabičky sú k dispozícii pri východe z chrámu.

- Rozpis upratovania: Pozri tabuľku.

- Ostatné: viď >Podujatia a stretnutia<

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode