Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou-Juh

Liturgický program

2.3. 2015 - 8.3.2015

 

Sídlisko Juh - Chrám sv. pátra Pia

Pondelok 18.00    Sv. liturgia, 10. - 12. časť Akatistu požehnania rodín
Utorok 18.00    Sv. liturgia, Veľkopôstny moleben
Streda 18.00    Sv. liturgia, Časť kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho
Štvrtok 18.00    Sv. liturgia s prípravou prvoprijímajúcich
Piatok 18.00    Liturgia Vopred posvätených darov (z brožúrky Moja modlitba)
Sobota 18.00    Zádušná sv. liturgia + hramoty
Nedeľa   7.45    Sv. liturgia sv. Bazila
10.45    Sv. liturgia
          Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Streda   8.00    Sv. liturgia, 10. - 12. časť Akatistu požehnania rodín
Piatok 16.00    Sv. liturgia, Eucharistická poklona a požehnanie
Sobota 16.00    Zádušná sv. liturgia + hramoty
Nedeľa   9.15    Sv. liturgia

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Web stránky zadarmo Webnode