Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou-Juh

Liturgický program

23.3. 2015 - 29.3.2015

 

Sídlisko Juh - Chrám sv. pátra Pia

Pondelok 18.00    Sv. liturgia, Moleben k sv. Piovi
Utorok 18.00    Sv. liturgia, nácvik liturgického spevu
Streda Zvestovanie Presv. Bohorodičke, prikázaný sviatok
18.15   Sv. liturgia, myrovanie
Štvrtok 18.00    Sv. liturgia s prípravou prvoprijímajúcich
Piatok 18.00    Liturgia Vopred posvätených darov (z brožúrky Moja modlitba)
Sobota  7.30    Sv. liturgia
Kvetná Nedeľa Pozor na posun času!
  7.45    Sv. liturgia s požehnaním ratolestí
10.45    Sv. liturgia s požehnaním ratolestí

14.00    Vysluhovanie sviatosti zmierenia
15.00    Sv. liturgia s požehnaním ratolestí
Pri všetkých liturgiách bude zbierka na podporu prenasledovaných kresťanov. Vyjadrenie KBS k tejto téme si môžete prečítať >TU<
          Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Streda Zvestovanie Presv. Bohorodičke, prikázaný sviatok
16.00   Sv. liturgia, myrovanie
Piatok 16.00    Sv. liturgia
Kvetná
Nedeľa
Pozor na posun času!
  9.15    Sv. liturgia s požehnaním ratolestí
Pri sv. liturgii bude zbierka na podporu prenasledovaných kresťanov. Vyjadrenie KBS k tejto téme si môžete prečítať >TU<

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Web stránky zadarmo Webnode