Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou-Juh

Liturgický program

27.10. - 2.11.2014

 

Sídlisko Juh - Chrám sv. pátra Pia

Pondelok 18.00    Sv. liturgia, 7. - 9. časť akastistu požehnania rodín
Utorok 18.00    Sv. liturgia, Moleben k Presv. Bohorodičke
Streda 18.00    Sv. liturgia
Štvrtok 18.00    Sv. liturgia
Piatok 18.00    Sv. liturgia za kultúru života + katechéza na tému Halloween a kresťanstvo
Sobota   9.15    Sv. liturgia a panychída za zosnulých
Nedeľa   7.45    Sv. liturgia
10.45    Sv. liturgia
          Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Streda   8.00    Sv. liturgia
Piatok 16.00    Sv. liturgia
Sobota   8.00    Sv. liturgia a panychída za zosnulých
Nedeľa   9.15    Sv. liturgia

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

0948 555 370

Výpomocný duchovný
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Web stránky zadarmo Webnode