Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Liturgický program

16. - 22.10.2017

    Sídlisko Juh - Chrám sv. pátra Pia
Pondelok 18.00    Sv. liturgia + časť akatistu k Bohorodičke
Utorok 18.00    Sv. liturgia
Streda 17.25    modlitba ruženca detí
18.00    Sv. liturgia + moleben k Bohorodičke
Štvrtok 18.00    Sv. liturgia, predtým o 17.00 je nácvik detského zboríka
Piatok 18.00    Sv. liturgia
Sobota 15.30    Sobášna sv. liturgia
Nedeľa 7.45 a 10.45   Sv. liturgia - pri oboch zbierka na svetové misie
Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Streda 8.00    Sv. liturgia + moleben k Bohorodičke                        
Piatok 16.00    Sv. liturgia
Nedeľa    9.15     Sv. liturgia - zbierka na svetové misie                         

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode