Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Liturgický program

24. - 30.10. 2016

 

Sídlisko Juh - Chrám sv. pátra Pia

Pondelok 18.00    Sv. liturgia + časť akatistu k Bohorodičke
Utorok 18.00    Sv. liturgia
Streda 18.00    Sv. liturgia
Štvrtok Nácvik detského zboríka NEBUDE
18.00    Sv. liturgia s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Piatok 18.00    Sv. liturgia + Moleben k sv. Piovi
Sobota   7.30    Sv. liturgia
Nedeľa 7.45 a 10.45    Sv. liturgia
        Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Streda    Nebude
Piatok    16.00    Sv. liturgia
Nedeľa     9.15    Sv. liturgia

 

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web zdarma!Webnode