Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Liturgický program

22.5. - 28.5.2017

    Sídlisko Juh - Chrám sv. pátra Pia
Pondelok 18.00    Sv. liturgia + časť akatistu k Bohorodičke
Utorok 18.00    Sv. liturgia + moleben k sv. Piovi
Streda 18.00    Sv. liturgia + moleben k Bohorodičke
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
18.15   Sv. liturgia s myrovaním
Piatok 18.00    Sv. liturgia
Sobota  7.30    Sv. liturgia
Nedeľa 7.45 a 10.45   Sv. liturgia - pri oboch zbierka na katolícke masmédiá
       Rodinná oblasť - Kaplnka Božieho milosrdenstva
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
 8.00    Sv. liturgia s myrovaním
Piatok 16.00   Sv. liturgia + Moleben k Bohorodičke
Nedeľa  9.15   Sv. liturgia + zbierka na katolícke masmédiá

 

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Tvorba web stránok zdarmaWebnode