Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

OZNAMy

- Kto si objednal stolový kalendár, môže si ho vyzdvihnúť v sakristii chrámu.

- Kto by sa chcel pripojiť k službe upratovania chrámu, môže sa prihlásiť v sakristii. Po vytvorení novej skupiny bude zaradená do rozpisu.

- Ostatné viď >Podujatia a stretnutia<

- Upratovanie: Pozri tabuľku.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode