Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

OZNAMy

- Od štvrtka 21.9. začíname modlitebnú prípravu na slávenie chrámového sviatku. Program modlitieb je na >plagáte<.

- Vo štvrtok o 17.00 bude nácvik detského zboríka.

- Rodičia, ktorí chcú dať svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie, nech ho nahlásia v sakristii DO KONCA SEPTEMBRA. Po začatí prípravy bude možné dieťa nahlásiť až v ďalšom školskom roku.

- V sobotu 23.10. o 10.00 bude spoločná brigáda pred slávnosťou chrámového sviatku. Pozývame.

- V nedeľu 24. sa v kostole sv. Františka začínajú sv. Misie. Program je na >plagáte<.

- Kto by sa chcel pripojiť k službe upratovania chrámu, môže sa prihlásiť v sakristii. Po vytvorení novej skupiny bude zaradená do rozpisu.

- Ostatné viď >Podujatia a stretnutia<

- Upratovanie: Pozri tabuľku.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode