Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

VÝSTAVBA FARY

Ak chcete mať podiel na Bohu milom diele a máte ochotu pripojiť sa finančnou pomocou k projektu výstavby našej farskej budovy s pastoračnými priestormi, môžete tak urobiť osobne, alebo prevodom na účet farnosti s uvedením poznámky - Dar na výstavbu fary.

Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK21 0900 0000 0005 6170 3830

Ak viete ponúknuť iný spôsob hmotnej, či technickej pomoci pri tomto diele, kontaktujte správcu farnosti.

Úprimne ďakujeme za každý dar.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
o. Miroslav Janočko
0911 811 176

Výpomocný duchovný:
o. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode