Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Podujatia a stretnutia

AKTUÁLNE:

- Do odvolania sa rušia sobotňajšie stretnutia detí i mládeže.

PRAVIDELNÉ:

- Každý štvrtok o 17.00 mimo prázdnin a sviatkov je v chráme nácvik mládežníckeho zboru. Pozývame. Výnimky budú vyhlásené v chráme.

- Každého 23-ho v mesiaci sa koná moleben k sv. Piovi s čítaním poďakovaní za jeho príhovor a prosieb o jeho príhovor. Ak 23-ho pripadne na sobotu, moleben sa koná v piatok pred a ak na nedeľu, moleben sa koná v pondelok po tomto dátume. Prípadný posun bude uvedený v liturgickom programe.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Bernolákova 1779/94
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Kňaz pre nemocnicu a penzión:
(nie je kňazom našej farnosti)
o. Miroslav Janočko
0911 811 176

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov n/Topľou - Juh

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode