Gréckokatolícka farnosť sv. pátra Pia vo Vranove n/Topľou - Juh

Podujatia a stretnutia

AKTUÁLNE:
-  V piatok po sv. liturgii bude strenutie mladých na fare.
PRAVIDELNÉ:

- Každý štvrtok o 17.00 mimo prázdnin a štátnych sviatkov je v chráme nácvik detského zboríka. Pozývame. Výnimky budú vyhlásené v chráme.

- Každú nedeľu o 14.15 je večiereň. Výnimky budú vyhlásené v chráme.

- Každého 23-ho v mesiaci sa koná moleben k sv. Piovi s čítaním poďakovaní za jeho príhovor a prosieb o jeho príhovor. Ak 23-ho pripadne na sobotu, moleben sa koná v piatok pred a ak na nedeľu, moleben sa koná v pondelok po tomto dátume. Prípadné posuny budú v oznamoch.

Kontakt

Správca farnosti: Mgr. Matúš Čekan

grkat.vranov.juh@gmail.com

Gréckokatolícky farský úrad
Juh 1060
093 01 Vranov n/Topľou

Správca farnosti:
o. Matúš Čekan
0948 555 370

Výpomocný duchovný:
o. PaedDr. Michal Kučera
0905 345 308

Vyhľadávanie

© Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. pátra Pia, Vranov - Juh

Tvorba web stránok zdarmaWebnode